Archive for the ‘Tips’ Category

Løperkne: Forebygging, symptomer og aktivitetstips

Har du vært uheldig nok til å pådra deg løperkne? Frykt ikke – det skal ikke mye til å behandle dette, til tross for at det kanskje er ubehagelig eller irriterende. Det finnes en lang rekke faktorer som kan forårsake løperkne, og tilstanden er på ingen måte kun forbeholdt løpere. Om du skulle bli offer […]

Back to top ·