Archive for the ‘Trening’ Category

Trening som setter sine spor

Kroppen er et verktøy som man skal være avhengig av hele livet. Trening er derfor et fantastisk virkemiddel som vil ivareta den fysiske og psykiske helsen uavhengig av alder. Men på grunn av endringer i muskel, ledd og luftveis-kapasitet kan man ikke trene likt gjennom hele livet. Når man blir eldre, blir sporene etter beslutninger […]

Back to top ·